Detalji o fotografiji
Phyllotreta exclamationis (Thunberg, 1784)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Phyllotreta exclamationis (Thunberg, 1784)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Phyllotreta exclamationis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/phyllotreta exclamationis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.