Detalji o fotografiji
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Platycerus caraboides.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/platycerus caraboides.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.