Detalji o fotografiji
Quedius limbatus (Heer, 1839)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Quedius limbatus (Heer, 1839)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Quedius limbatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/quedius limbatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.