Detalji o fotografiji
Quedius nemoralis Baudi, 1848

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Quedius nemoralis Baudi, 1848

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Quedius nemoralis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/quedius nemoralis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.