Detalji o fotografiji
Rhagonycha lignosa (Muller, 1764)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Rhagonycha lignosa (Muller, 1764)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Rhagonycha lignosa.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/rhagonycha lignosa.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.