Detalji o fotografiji
Rhizophagus aeneus Richter, 1820

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Rhizophagus aeneus Richter, 1820

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Rhizophagus aeneus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/rhizophagus aeneus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.