Detalji o fotografiji
Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Rhizophagus ferrugineus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/rhizophagus ferrugineus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.