Detalji o fotografiji
Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Rhizophagus nitidulus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/rhizophagus nitidulus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.