Detalji o fotografiji
Scopaeus minutus Erichson, 1840

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Scopaeus minutus Erichson, 1840

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Scopaeus minutus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/scopaeus minutus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.