Detalji o fotografiji
Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Silvanus bidentatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/silvanus bidentatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.