Detalji o fotografiji
Stenus carpathicus Ganglbauer, 1896

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Stenus carpathicus Ganglbauer, 1896

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Stenus carpathicus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/stenus carpathicus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.