Detalji o fotografiji
Stenus fornicatus Stephens, 1833

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Stenus fornicatus Stephens, 1833

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Stenus fornicatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/stenus fornicatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.