Detalji o fotografiji
Sulcacis affinis (Gyllenhal, 1827)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Sulcacis affinis (Gyllenhal, 1827)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Sulcacis affinis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/sulcacis affinis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.