Detalji o fotografiji
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Tachyporus hypnorum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/tachyporus hypnorum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.