Detalji o fotografiji
Xantholinus longiventris Heer, 1839

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Xantholinus longiventris Heer, 1839

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Xantholinus longiventris.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/xantholinus longiventris.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.