Detalji o fotografiji
Notoxus cavifrons appendicinus Desbrochers des Loges, 1874

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2012

Vrsta:

Notoxus cavifrons appendicinus Desbrochers des Loges, 1874

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Notoxus%20appendicinus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/notoxus%20appendicinus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.