Detalji o fotografiji
Euconnus denticornis (Muller & Kunze, 1822)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Euconnus denticornis (Muller & Kunze, 1822)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Euconnus%20denticornis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/euconnus%20denticornis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.