Detalji o fotografiji
Dicerca aenea (Linnaeus, 1766)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Dicerca aenea (Linnaeus, 1766)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Dicerea%20aenea.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/dicerca%20aenea.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.