Detalji o fotografiji
Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Eurythyrea%20austriaca.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/eurythyrea%20austriaca.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.