Detalji o fotografiji
Cis lineatocribratus Mellie, 1848

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Cis lineatocribratus Mellie, 1848

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cis%20lineatocribratus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cis%20lineatocribratus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.