Detalji o fotografiji
Hydraena minutissima Stephens, 1829

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2011

Vrsta:

Hydraena minutissima Stephens, 1829

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Hydraena%20minutissima.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/hydraena%20minutissima.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.