Detalji o fotografiji
Hydraena pulchella Germar, 1824

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2012

Vrsta:

Hydraena pulchella Germar, 1824

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Hydraena%20pulchella.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/hydraena%20pulchella.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.