Detalji o fotografiji
Silvanoprus fagi (Guerin-Meneville, 1844)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Silvanoprus fagi (Guerin-Meneville, 1844)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Silvanoporus%20fagi.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/silvanoporus%20fagi.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.