Detalji o fotografiji
Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Silvanus%20unidentatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/silvanus%20unidentatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.