Detalji o fotografiji
Protaetia affinis (Andersch, 1797)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Protaetia affinis (Andersch, 1797)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Protaecia%20affinis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/protaetia%20affinis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.