Detalji o fotografiji
Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Nanophyes%20hemisphaericus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/nanomimus%20hemisphaericus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.