Detalji o fotografiji
Monotoma brevicollis Aube, 1837

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Monotoma brevicollis Aube, 1837

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Monotoma%20brevicollis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/monotoma%20brevicollis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.