Detalji o fotografiji
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Serropalpus%20barbatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/serropalpus%20barbatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.