Detalji o fotografiji
Choleva paskoviensis Reitter, 1913

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Choleva paskoviensis Reitter, 1913

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Choleva%20paskoviensis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/choleva%20paskoviensis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.