Detalji o fotografiji
Oreina cacaliae (Schrank, 1785)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Oreina cacaliae (Schrank, 1785)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Oreina%20cacaliae.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/oreina%20cacaliae.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.