Detalji o fotografiji
Plateumaris bracata (Scopoli, 1772)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Plateumaris bracata (Scopoli, 1772)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Plateumaris%20braccata.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/plateumaris%20braccata.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.