Detalji o fotografiji
Podagrica menetriesi (Faldermann, 1837)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Podagrica menetriesi (Faldermann, 1837)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Podagrica%20menetriesi.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/podagrica%20menetriesi.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.