Detalji o fotografiji
Bombina bombina (Linnaeus, 1758)

Autor:

Ibrahim Hadžić

Godina:

2004

Vrsta:

Bombina bombina (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Aleksandar Simović

Lokacija:

DQ35

Slika u punoj veličini:

02 Bojcinska suma.JPG

Model:

E3500


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.