Detalji o fotografiji
Galeruca melanocephala Ponza 1805

Autor:

Marko Šćiban

Godina:

2013

Vrsta:

Galeruca melanocephala Ponza 1805

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DR24

Slika u punoj veličini:

tvrdokrilac 10.jpg

Model:

Canon PowerShot SX160 IS


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.