Detalji o fotografiji
Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2012

Vrsta:

Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867)

Identifikator:

Slobodan Ivković

Lokacija:

FQ01

Slika u punoj veličini:

20120510_IMG_4747 (veb).jpg

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.