Detalji o fotografiji
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Ibrahim Hadžić

Godina:

2009

Vrsta:

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Ibrahim Hadžić

Lokacija:

DQ30

Slika u punoj veličini:

01 salamandra .JPG

Model:

Canon PowerShot SX10 IS


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.