Detalji o fotografiji
Sphaerites glabratus (Fabricius 1792)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Sphaerites glabratus (Fabricius 1792)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Sphaerites%20glabratus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/sphaerites%20glabratus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.