Detalji o fotografiji
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Autor:

Snežana Panjković

Godina:

2013

Vrsta:

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DQ04

Slika u punoj veličini:

IMG_5931.JPG

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.