Detalji o fotografiji
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2011

Vrsta:

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Marko Šćiban

Lokacija:

CR65

Slika u punoj veličini:

dugorepa senica-marest.JPG


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.