Detalji o fotografiji
Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2012

Vrsta:

Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

CR64

Slika u punoj veličini:

crvenonogi sprudnik B.G..JPG

Model:

NIKON D5000


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.