Detalji o fotografiji
Tringa glareola Linnaeus, 1758

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2012

Vrsta:

Tringa glareola Linnaeus, 1758

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

CR64

Slika u punoj veličini:

sprudnik migavac.JPG

Model:

NIKON D5000


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.