Detalji o fotografiji
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2013

Vrsta:

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

Identifikator:

Marko Šćiban

Lokacija:

CR65

Slika u punoj veličini:

Phoenicurus ochruros.JPG

Model:

NIKON D5000


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.