Detalji o fotografiji
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2013

Vrsta:

Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Antaxia%20quadripunctata.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/anthaxia%20quadripunctata.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.