Detalji o fotografiji
Aeshna mixta Latreille, 1805

Autor:

Miroslav Miljević

Godina:

2013

Vrsta:

Aeshna mixta Latreille, 1805

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DP57

Slika u punoj veličini:

Picture 201.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.