Detalji o fotografiji
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2012

Vrsta:

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DQ62

Slika u punoj veličini:

20120331_img_2203.jpg

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.