Detalji o fotografiji
Cordulegaster heros Theischinger, 1979

Autor:

Saša Rajkov

Godina:

2013

Vrsta:

Cordulegaster heros Theischinger, 1979

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

P1570950.JPG

Model:

DMC-FZ7


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.