Detalji o fotografiji
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Milan Đurić

Godina:

2008

Vrsta:

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

FP02

Slika u punoj veličini:

P1060570.jpg

Model:

DMC-FZ7


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.