Detalji o fotografiji
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2012

Vrsta:

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Magdalena Grahovac

Lokacija:

EP30

Slika u punoj veličini:

jastrebac s. salamndra 1.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.