Detalji o fotografiji
Tringa erythropus (Pallas, 1764)

Autor:

Ivan Medenica

Godina:

2011

Vrsta:

Tringa erythropus (Pallas, 1764)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

FN37

Slika u punoj veličini:

Anas querquedula, clypeata, Tringa erythropus, Himant.himant.JPG

Model:

SP510UZ


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.