Detalji o fotografiji
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Ivan Medenica

Godina:

2010

Vrsta:

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

FN37

Slika u punoj veličini:

Himantopus himantopus (3).JPG

Model:

SP510UZ


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.